Učebna Ⅲ

4. a 5. ročník


Třídní učitel: 
               Ing. Jana Jersenska
                                              reditel@skolamedlov.cz


  FOTKY Z NAŠÍ UČEBNY  

Domácí příprava

Probrané učivo

Rozvrh hodin

Domácí příprava pro 4. ročník

PO 19.9. BČ str. 9,10 strom- dokončit - vystřihnout a nalepit
AJ test - množné číslo na úterý 20.9.
AJ přepsat do sešitu str. 9/6 do středy 21.9.
ÚT 20.9. Aj -  množní číslo, plus přepsat do sešitu 9/6
ST 21.9. AJ - Přepsat slovíčka U3 a bude se zkoušet text 10/1
ČT 22.9.  
 PÁ
23.9.  

Domácí příprava pro 5. ročník

PO 19.9.

Aj- přepsat slovíčka U3

ÚT 20.9. AJ - umět slovíčka + 11/5 do sešitu
ST 21.9.  
ČT 22.9.  
23.9. VL: uč. str. 12/13, otázka 5,6Probrané učivo

ČJ PS str. 6/8 P,S
BČ str. 11 celá
úlohy z češtiny po str. 4 včetně
ČT  
M geometrie: trojůhelník rovnostranný a rovnoramenný
AJ UČ 8/2 PS str. 6 a 7
VL uč. str. 12/13 - otázka 1,2,3,4,5,6
PRV  
INF

22/9
Hrajeme si na roboty:
- Příkazy pro robota
- sestavení programu pro robota
- čtení programů

Seznámení s VEX 123
- zapnutí, vypnutí, zadávání příkazů, spuštění programu, vymazání programu.

Probrané učivo

ČJ základní skladební dvojice
PS str. 10/8 + str. 11/10
ČT  
M geometrie: čtverec - plocha, obsah
AJ UČ 11/5 
PS 8/1
 
VL uč. str. 12/13 - obrázek 2,3,4,5,6
INF

21/9
Kódování a šifrování:
- Zápis textu pomocí binárního kódu (dva symboly)
- Zápis obrázku pomocí binárního kódu

Práce v programu PowerPoint (psaní textu, oprava textu, pohyb v textu)


Rozvrh hodin 4. ročník (platný od 1. 9. 2022)

Vyučující:


Rozvrh hodin 5. ročník (platný od 1. 9.2022)


kid12.jpgkid02.jpg