Školní družina

Kontakt

Oddělení Ⅰ: Marcela Nečasová
Oddělení Ⅱ: Dana Kučerová


Provozní doba školní družiny:

Ranní družina začíná v 7:00 hod. a končí v 7:45 hod.
Odpolední družina má provoz od 11:45 hod. do 16:45 hod.: 
 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 100,- Kč za měsíc.
Výše úplaty je hrazena vždy za pololetí, což je částka 500,- Kč.
Splatnost je do konce září za 1. pololetí, a do konce ledna za 2. pololetí.

Přihláška do ŠD

Přihlášku do školní družiny si můžete stáhnout ZDE, nebo vyzvednout v ZŠ.

Fotogalerie školní družiny


Režim školního dne

7:00 - 7:45 ranní družina
11:45 převzetí žáků od třídních učitelek v 1. patře
11:40 – 12:15 oběd, společný odchod z jídelny

12:15 – 13:00

odpočinková činnost – poslech čtených knih, klidové hry, poslechová činnost

13:00 – 14:00

zájmové činnosti - rozvoj pohybových, motorických a estetických dovedností dětí při pobytu venku, na vycházkách při výtvarných a pracovních činnostech návštěva zájmových útvarů

14:00 – 16:45

rekreační činnosti – tělovýchovná činnost, pobyt venku, spontánní aktivita, individuální činnost dětí

kid21.jpgkid10.jpg