Režim školního dne

Vstup do školy (ranní družina): 7:00
Vstup do školy (vyučování): 7:40
Začátek vyučování: 8:00
 
1. hodina 8:00 - 8:45
přestávka 8:45 - 8:55
2. hodina 8:55 - 9:40
přestávka 9:40 - 10:00
3. hodina 10:00 - 10:45
přestávka 10:45 - 10:55
4. hodina 10:55 - 11:40
přestávka 11:40 - 11:50
5. hodina 11:50 - 12:35
přestávka 12:35 - 13:15
6. hodina 13:15 - 14:00
 
Obědy: od 11:45
Družina: ranní 7:00 - 7:45
        odpolední 11:45 - 16:45

Telefonní čísla:

Škola                     546 421 872
Školní družina      773 008 041
Školní jídelna        724 063 716

kid10.jpgkid08.jpg