Informace o stravování

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 14.30 hodin. V případě, že dítě onemocní, oběd lze vyzvednout první den nemoci nebo jiné nepřítomnosti v ZŠ (vyhláška o školním stravování §4) od 11.30-12.30 hodin do jídlonosičů (z hygienických důvodů Zákon 258/2000 Sb.) a to po domluvě s vedoucí ŠJ.
Do jíných nádob (mističek, kelímků nebo sklenic s uzávěrem apod.) se obědy nevydávají.
Odebraný oběd je určený k přímě spotřebě bez skladování.

Další dny nemoci dítěte musí být strava odhlášena a to buď osobně v MŠ u vedoucí školní jídelny, nebo na tel. č. 724 063 716, emailu sj@skolamedlov.cz

Při neodhlášení oběda se doplácí plná cena oběda (režijní náklady), která je stanovena na základě propočtené kalkulace.

kid06.jpgkid09.jpg