O nás

Medlovská škola je klasickou malotřídní školou: učí se zde děti od 1. do 5. ročníku ve třech třídách. Naše "školička" dýchá rodinnou atmosférou. V malém kolektivu lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti. Celá škola je pěkně vyzdobena - samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšování a zútulňování školního prostředí.

 • Učebna Ⅰ.
  žáci 1. a 2. ročníku
  třídní učitelka: Mgr. Šárka Kubíčková
  asistent pedagoga: Izabela Hušková
   
 • Učebna Ⅱ.
  žáci 3. a 4. ročníku
  třídní učitelka Ing. Tamara Procházková
  asistent pedagoga: Kateřina Novotná
  asistent pedagoga: Pavlína Gärtnerová
 • Učebna Ⅲ. 
  žáci 5. ročníku
  třídní učitelka Ing. Jana Jersenská
  asistent pedagoga: Hana Novotná

Ve školním roce 2023/24 navštěvuje základní školu 45 žáků.
1. ročník:  9 žáků
2. ročník: 12 žáků
3. ročník: 6 žáků
4. ročník: 9 žáků
5. ročník: 9 žáků

Matematika profesora Hejného

Ve výuce se profilujeme již řadu let matematikou profesora Hejného. Děti se učí naslouchat, přemýšlet a hledat různá řešení. Už od prvního ročníku si rozvíjejí logické myšlení a postupnou náročností učiva se nenechají zaskočit. 
Matematika je pro ně skutečně hrou.
Matematika     Matematika

Tým naší školy:

Ředitelka ZŠ a MŠ
Ing. Jana Jersenská

Třídní učitelé:
Ing. Jana Jersenská
Mgr. Šárka Kubíčková
Ing. Tamara Procházková

Asistenti pedagoga:
Pavlína Gärtnerová
Kateřina Novotná
Izabela Hušková
Hana Novotná

Školní družina:
Marcela Nečasová
Dana Kučerová

Techničtí zaměstnanci školy:
Marcela Šopfová - správa webu
Kamila Srncová - školník ZŠ
Šárka Čaňková - výdej obědů