O nás

Medlovská škola je klasickou malotřídní školou: učí se zde děti od 1. do 5. ročníku ve třech třídách. Naše "školička" dýchá rodinnou atmosférou. V malém kolektivu lze velmi dobře uplatňovat individuální přístup ke každému dítěti. Celá škola je pěkně vyzdobena - samy děti přispívají svými výtvory ke zlepšování a zútulňování školního prostředí.

 • Učebna Ⅰ.
  žáci 1. a 2. ročníku
  třídní učitelka: Mgr. Šárka Kubíčková
  asistent pedagoga: Kateřina Novotná
  asistent pedagoga: Veronika Jégrová
   
 • Učebna Ⅱ.
  žáci 3. a 4. ročníku
  třídní učitelka Ing. Tamara Procházková
   
 • Učebna Ⅲ. 
  žáci 5. ročníku
  třídní učitelka Ing. Jana Jersenská
  asistent pedagoga: Denisa Srncová

Ve školním roce 2021/22 navštěvuje základní školu 34 žáků.
1. ročník: 6 žáků
2. ročník: 8 žáků
3. ročník: 9 žáců
4. ročník: 3 žáci
5. ročník: 8 žáků

Matematika profesora Hejného

Ve výuce se profilujeme již řadu let matematikou profesora Hejného. Děti se učí naslouchat, přemýšlet a hledat různá řešení. Už od prvního ročníku si rozvíjejí logické myšlení a postupnou náročností učiva se nenechají zaskočit. 
Matematika je pro ně skutečně hrou.
Matematika     Matematika

Tým naší školy:

Ředitelka ZŠ a MŠ
Ing. Jana Jersenská

Učitelé:
Mgr. Šárka Kubíčková
Ing. Tamara Procházková

Asistenti pedagoga:
Denisa Srncová
Kateřina Novotná
Veronika Jégrová

Školní družina:
Marcela Nečasová
Dana Kučerová

Techničtí zaměstnanci školy:
Marcela Šopfová - správa webu
Kamila Srncová - školník ZŠ
Dana Wolgemutová - výdej obědů