VIDEO 

INF: Netradiční vánoční přáníčka
12/2023

Vážení rodiče,
v předvánočním čase jsme se v hodinách informatiky s třeťáky a čtvrťáky věnovali práci s grafikou a zvukem. Vytvořili jsme netradiční vánoční přáníčka…

Čtvrťáčci pracovali na projektu „Vánoční kapřík“. Z cloudu (Google Disk) si stáhli šablony kapříků, které v grafickém programu domalovali a vybarvili. Jsou to šikulky, a tak se nebáli ani práce s vrstvami. Vymysleli jméno pro svého kapříka a text, který bude říkat. V aplikaci „ChatterPix Kids“ děti kapříka nadabovaly. Výsledek si můžete prohlédnout níže...
.

Třeťáčci pracovali na projektu „Vánoční skřítek“. Z cloudu (Google Disk) si stáhli omalovánku. Omalovánka však byla „děravá“ – některé tvary obsahovaly díry. Bylo tedy potřeba nejprve v grafickém editoru pomocí nástroje "Štětec" tyto tvary uzavřít. Potom pomocí nástroje „Plechovka“ omalovánku vyplnit barvou. V aplikaci „ChatterPix Kids“ děti kapříka nadabovaly. Na výsledek se můžete podívat níže...

___________________________________

Zápis do ZŠ Medlov
20. 4. 2023

___________________________________


INF - Seznámení s 3D tiskem

prosinec 2022

___________________________________

Vánoce ve škole
22. 12. 2022

___________________________________

Zápis do ZŠ Medlov
28. 4. 2022

___________________________________

Výukový program "Robotika"
2/2022___________________________________

INF - Projekt "MLUVÍCÍ SOUHLÁSKY"
1/2022

V lednu 2022 naše škola pořídila tablety, a to nám otevřelo nové možnosti, jak v informatice pracovat. Pro první seznámení žáků s grafickými editory jsem tak zvolila právě práci na tabletu. Děti mohly malovat prstem, nebo propiskou s aktivní gumou. Osahaly si tak základní prvky grafického editoru. Zjistily, jak zvolit a použít kreslící nástroje, vybrat barvu, použít nástroj guma a nástroj Plechovka (vybarvovaný útvar musí být úplně uzavřený). Objevily užitečnost „kouzelného“ kroku Zpět.
Úkolem bylo namalovat písmenko, které si děti předem vylosovaly.
S písmenky jsme však zamýšleli vyšší cíle než pouze písmenko namalovat, uložit a ponechat uložené v digitálním zařízení… Rozhodli jsme se vtvořit film … výukový film pro druháčky! Děti si tak zahrály nejen na výtvarníky – namalovaly písmenka, ale i na dabingové herce – propůjčily svým animovaným písmenkům hlas (práce se zvukem)..._______________________________________________________

Tříkrálová sbírka
9. 1. 2022_______________________________________________________

Výukový program ROBOTICKÁ RUKA
21. 12. 2021

V úterý  21. 12.  2021 k nám do školy přijely lektorky z organizace Akademie mladých vědců, která má svou provozovnu ve vzdělávacím centru Smart Bricks.
Do naší školy přijely s programem Robotická ruka, který děti zabavil na dvě vyučovací hodiny.
V úvodní části se žáci zamysleli nad tím, k čemu všemu v běžném životě používají ruce, a jak obtížný je život s hendikepem.  Následně řešili konstrukční výzvy ve dvojicích, když ze stavebnice LEGO® Education WeDo sestavovali model ruky (respektive robotické protézy) tak, aby uchopila a přemisťovala objekty. Za pomoci intuitivního programování měli dále za úkol vymýšlet, jak se dopracovat k tomu, že jejich ruka bude dělat přesně to, co po ní chtějí.
Během celého programu bylo rozvíjeno polytechnické vzdělání dětí na základě speciální výukové metody STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Děti se kromě jiného učily i spolupráci, intuitivnímu a efektivnímu využívání výpočetní techniky a prezentačním a komunikačním schopnostem.

 

kid08.jpgkid14.jpg