ZŠ: Zahájení školního roku 1. září 2021

Zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční 1. září v 8:00.

Ranní družina 1. září není, škola se otevírá až v 7:50.
Rodiče prvňáčků vstupujících do ZŠ musí mít respirátor.
V tento den budou žáci 2-5. ročníku testováni antigenními testy. Žáci 1. ročníku nebudou testováni ve středu 1. 9., ale až ve čtvrtek 2. 9. Testovaní žáci nemusí mít během vyučování chirurgickou roušku, nosit ji musí pouze ve společných prostorách školy.
S sebou si žáci přinesou přezůvky a prvňáčci i aktovku.
Zápisní lístek do školní družiny najdete zde.
V případě že doposud nebyl odevzdán formulář na školní stravování, najdete jej zde.

Organizace prvního školního týdne
1. září

1. ročník: po přivítání dětí proběhne třídní schůzka rodičů prvňáčků.
2.-5. ročník: Žáci 2.-5. ročníku budou odcházet domů po skončení 1. vyučovací hodiny (8:45). Školní družina a obědy v tento den nebudou. Provoz školní družiny a školní jídelny bude od 2. září 2021.
2. září 
Všechny ročníky končí v 10:00. Po ukončení vyučování odchází děti domů, nebo do družiny.
3. září 
Všechny ročníky končí v 11:00, poté odchází děti domů, nebo do družiny.

Od pondělí 6. září bude probíhat vyučování jednotlivých ročníků dle rozvrhů. 
Rozvrhy hodin najdete zde:
Učebna I. (1. + 2. ročník)
Učebna II. (3. + 4. ročník)
Učebna III. (5. ročník)

Od pondělí 6. září budou žáci chodit s družinkou ven, také hodiny tělesné výchovy budou při příznivém počasí probíhat venku - prosíme o vhodné oblečení a obuv.

kid16.jpgkid05.jpg