ZŠ: Městská knihovna Židlochovice

V úterý 31. 1. 2023 pojedeme do městské knihovny v Židlochovicích, kde proběhne slavnostní vydání výpisu pololetního vysvědčení.
Výuka bude probíhat pouze první vyučovací hodinu.
Předpokládaný návrat ze Židlochovic: kolem 12:00

Žáci si přinesou fólii na výpis z vysvědčení.
Výpis z vysvědčení se do školy nevrací.

kid07.jpgkid21.jpg