ZŠ: Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 44 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší, než umožňuje celková kapacita školní družiny, je základním kritériem věk žáka.
Kapacita družiny je naplňována žáky s předností žáka mladšího věku.

Jana Jersenská
ředitelka školy

 

kid11.jpgkid20.jpg