ZŠ: Informace pro rodiče páťáků

V případě, že bude váš syn/dcera přestupovat do ZŠ Židlochovice, stáhněte si prosím z webu školy Židlochovice formuláře:
Žádost o přestup žáka a GDPR–přijetí žáka. Tyto dva formuláře vyplněné a podepsané odevzdejte/zašlete do 25. 5. (včetně) do naší školy. Přestup žáků vyřeším v Židlochovicích hromadně. V případě, že nebudou formuláře do 25. 5. dodány, bude si rodič přestup svého dítěte řešit sám. Upozorňuji, že odevzdání formulářů do ZŠ Židlochovice je nutný do 31.5.

ředitelka školy

kid06.jpgkid12.jpg