Upozornění rodičům

Odpolední družina končí v 16:45. Pokud určené osoby nevyzvednou děti do výše uvedené doby, opouští děti prostory školy a budou čekat před školou. Od toho okamžiku za ně nenese škola zodpovědnost.

kid03.jpgkid05.jpg