ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na částku 100 Kč za měsíc.

Výše úplaty je hrazena vždy za pololetí, což je částka 500 Kč

Splatnost je do konce září (za 1. pololetí) a do konce ledna za 2. pololetí.

kid17.jpgkid14.jpg