Téma týdne 15. 2. - 19. 2. 2021 
Muzikanti

 • Zvuky kolem nás: hluk a ticho / hlasy / jaké ještě / Jak zní předměty kolem nás?
 • Hudba kolem nás: v médiích / moderní / opera a zpěv / balet / koncert
 • Jaká je hudba: k pohybu a k tanci / veselá, smutná / k usínání, relaxaci / Jaká ještě?
 • Písnička: zpíváme / moje oblíbená / písnička k pohybu / písničky z pohádek / rytmizace, noty
 • Hudební nástroje: housle / trubka / buben / klavír
Konkrétní cíle:
 • Poznat hudbu v různých žánrech.
 • Poznat hudební nástroje.
 • Vnímat hudbu jako součást našeho života: k odpočinku, aktivnímu pohybu.
 • Rozlišit náladu skladby, písně: smutná, veselá.
 • Seznámit se s kulturní tvorbou.
 • Umět doprovodit písničku na rytmické nástroje.
 • Vyjádřit hudbu pohybem.

FOTKY Z TOHOTO TÝDNE
kid05.jpgkid23.jpg