Téma týdne 17. 5. - 28. 5. 2021 
Kdo nás chrání

  • Chráníme sebe a své zdraví: Jak se chováme k cizím lidem? / bezpečné chování při hrách - úrazy / oheň není na hraní - zapalovač / předměty v našem okolí - možné nebezpečí el. spotřebiče...
  • Policie: pomáhat a chránit / 158, výstražné signály / policista - uniforma / práce policisty / dodržování pravidel - zákona / policejní auta
  • Záchranná služba: první pomoc / záchranáři / sanitka, vrtulník... / 155, signály
  • Hasiči: oheň, požár / hasičská technika / hasič a jeho práce / 150, signály
Konkrétní cíle:
  • Znát důležitost práce záchranných složek.
  • Seznámit se s profesí - hasiče, záchranáře, policisty.
  • Vědět, že se na ně mohu obrátit o pomoc.
  • Seznámit se s prevencí před vznikem požáru, úrazu.
  • Být opatrný při setkání s cizími lidmi - umět říci ne.

FOTKY Z TOHOTO TÝDNE

kid21.jpgkid11.jpg