Distanční výuka


Rozvrhy hodin platné od 3. března 2021
Výuka bude probíhat přes školní účty v aplikaci Google Meet.

Upozronění: 1. hodina třeťáčkům začíná až v 9:30
 
  Vyučující: