AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,

na základě informací ministerstva školství k provozu škol a školských zařízení je od 18. 11. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola). V našem případě žáků 1. a 3. ročníku - kteří tvoří I. třídu a žáků 2. a 4. ročníku, kteří tvoří třídu II.

Žáci na prezenční výuce budou mít stravování zajištěno.

kid15.jpgkid16.jpg